Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

realización polo sistema de administración dun servizo de asistencia para o seguimento e avaliación de novos retos dos GALP no marco do desenvolvemento sustentable das zonas de pesca do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 13/05/22

Presuposto: 61.155,05 €

Duración: do 13/5/22 ao 30/6/23.

Obrigas económicas: 61.155,05 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar