Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

a xestión das actuacións para a redacción do proxecto e a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Vilagarcía de Arousa.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 15/02/22

Duración: producirá efectos a partires do día seguinte á súa sinatura ata o remate do prazo de garantía.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas