Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Obxecto:

xestión da formación dos/as profesionais ópticos-optometristas derivada do convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e os establecementos de óptica, para o desenvolvemento dun programa de prevención dos problemas visuais.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)

Data da sinatura: 13/06/22

Presuposto: 7.000 €

Duración: producirá efectos a partires da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e manterase ata o 31 de decembro de 2022.

Obrigas económicas: tope 7.000 €.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Sanidade; Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe