Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

posta a disposición dos espazos precisos e os traballos de apoio para a organización das probas selectivas correspondentes a diversas categorías de persoal estatutario.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 25/04/22

Presuposto: 313.326,81 €

Duración: do 23/4/22 ao 15/5/22.

Obrigas económicas: si.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo; Fundación Semana Verde de Galicia