Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

realización de accións de apoio á Rede Iberoamericana de Investigación Pesqueira na implementación do decenio das ciencias oceánicas para o desenvolvemento sostible e a Axenda 2030.

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 21/02/22

Presuposto: 134.885,30 €

Duración: do 21/02/22 ao 31/12/24.

Obrigas económicas: 134.885,30 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar