Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

a xestión das actuacións para a redacción do proxecto e a execución das obras de reforma do centro de saúde da Milagrosa (Lugo).   

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 16/03/22

Duración: desde o día seguinte á súa sinatura ata a data de finalización do prazo de garantía.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe