Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Obxecto:

traballos para a execución de parcelas de ensaio con material forestal de reprodución procedente de Pinus pinaster resistente a Bursaphelenchus xylophilus na provincia de Pontevedra, cofinanciado ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Tragsa

Data da sinatura: 03/12/21

Presuposto: 91.135,17 €

Duración: dende o día seguinte ao da sinatura da acta de comprobación do replanteo ata o 31 de maio de 2022.

Obrigas económicas: 91.135,17 €

Subcontratacións: porcentaxe estimada do 15 %.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural