Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Obxecto:

traballos para as obras complementarias e ultimación de acondicionamento nas zonas de concentración parcelaria de Arca-Nigoi-Codeseda e Monte Val do Vea (A Estrada - Pontevedra), cofinanciado ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Tragsa

Data da sinatura: 04/11/21

Presuposto: 385.070,13 €

Duración: 12 meses.

Obrigas económicas: 385.070,13 €

Subcontratacións: porcentaxe estimada do 12 %.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural