Encomenda da Consellería do Medio Rural a Seaga

Obxecto:

reparación do camiño dende A Calle ata Damil (AB-0364), en Abegondo (A Coruña).

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Seaga

Data da sinatura: 19/11/21

Presuposto: 94.938,71 €

Duración: 12 meses.

Obrigas económicas: 94.938,71 €

Subcontratacións: estímase nun 49 %.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.