Encomenda da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Obxecto:

traballos de retirada e destrución de niños de vespa velutina incluídos no Programa galego de vixilancia e control fronte á avespa asiática (vespa velutina).

Entidade encomendante: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 18/02/22

Presuposto: 1.774.919,98 €

Duración: dende a sinatura do encargo (18 de febreiro de 2022) ata o 30 de decembro de 2022.

Ligazón ao DOG

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.