Encomenda da Consellería do Mar a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.

Obxecto:

a fixación dos criterios técnicos para a realización das tarefas necesarias para o estudo da viabilidade técnica dos proxectos subvencionables a través do FEMP e calquera outro fondo similar que entre en vigor no período de vixencia do encargo.

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial do medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A.

Data da sinatura: 03/12/21

Presuposto: 415.766,89 €

Duración: do 01/01/22 ao 31/12/22.

Obrigas económicas: 415.766,89 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica