Encomenda da Consellería do Mar á Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Obxecto:

realización dos traballos de retirada, almacenamento e xestión dos materiais, ben sexa como residuo ou para a súa reutilización de artes de pesca procedentes de comisos realizados pola Subdirección de Gardacostas de Galicia.    

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 18/11/21

Presuposto: 84.508,77 €

Duración: do 01/01/22 ao 31/12/22.

Obrigas económicas: 84.508,77 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.