Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

realización pola Fundación Cetmar das accións para dar servizo en materia de formación para impartición dun programa de accións formativas no centro de formación A Aixola.      

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 30/12/21

Presuposto: 232.119,12 €

Duración: do 01/01/22 ao 31/12/22.

Obrigas económicas: 232.119,12 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar