Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

realización das actuacións de revisión dos traballos técnicos presentados no marco dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.   

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 15/12/21

Presuposto: 36.443,62 €

Duración: desde o 1/1/22 ata o 30/6/22.

Obrigas económicas: 36.443,62 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar