Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Seaga

Obxecto:

actuacións para a posta en valor de terreos na aldea modelo de Meixide (A Veiga, Ourense).

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Entidade encomendada: Seaga

Data da sinatura: 14/12/21

Presuposto: 114.359,84 €

Duración: ata o 31/12/2022.

Obrigas económicas: 114.359,84 €

Subcontratacións: non está previsto.

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe