Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

arquivo de documentación da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e dixitalización de expedientes Leader.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Entidade encomendada: Tragsatec

Data da sinatura: 27/10/21

Presuposto: 57.967,06 €

Duración: ata o 31/12/2021.

Obrigas económicas: 57.967,06 €

Subcontratacións: non está previsto.

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe