Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

servizo para o apoio técnico na tramitación dos expedientes de polígonos agroforestais e aldeas modelo, anos 2022-2023.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Entidade encomendada: Tragsatec

Data da sinatura: 04/01/22

Presuposto: 2.004.539,65 €

Duración: ata o 31/12/2023.

Obrigas económicas: 2.004.539,65 €

Subcontratacións: a porcentaxe estimada é 0,78%.

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe