Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

traballos técnicos de colaboración coa Autoridade de Xestión do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia durante os anos 2021-2025 cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Entidade encomendada: Tragsatec

Data da sinatura: 12/07/21

Presuposto: 1.046.111,08 €

Duración: desde o 16 de xullo de 2021 ao 15 de xullo de 2025

Obrigas económicas: 1.046.111,08 €

Subcontratacións: non está prevista

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural