Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

apoio técnico previo á preparación dos informes aos recursos de alzada contra o acordo, así como de modificación de bases e acordo para a validación documental co obxecto da inmatriculación rexistral das zonas de reestruturación parcelaria.

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Entidade encomendada: Tragsatec

Data da sinatura: 23/07/21

Presuposto: 1.375.586,24 €

Duración: 12 meses

Obrigas económicas: 1.375.586,24 €

Subcontratacións: non está prevista

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural