Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Obxecto:

construción de puntos de auga para a carga de vehículos contra incendios forestais no Distrito Forestal XIX: Caldas – O Salnés, cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Tragsa

Data da sinatura: 19/07/21

Presuposto: 149.022,30 €

Duración: 10 meses

Obrigas económicas: 149.022,30 €

Subcontratacións: estimada dun 20%

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural