Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Obxecto:

mellora de acceso ao predio 1124 da zona de concentración parcelaria de Estás-Goián-Fiqueiró (Tomiño – Pontevedra), cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Tragsa

Data da sinatura: 14/07/21

Presuposto: 53.747,93 €

Duración: 4 meses

Obrigas económicas: 53.747,93 €

Subcontratacións: estimada dun 20%

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural