Encomenda da Consellería do Medio Rural a Tragsa

Obxecto:

construción dun depósito de auga cunha rede de subministro de cinco hidrantes para a prevención e defensa contra os incendios forestais no concello de Mondoñedo, cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Tragsa

Data da sinatura: 15/07/21

Presuposto: 59.731,66 €

Duración: 12 meses

Obrigas económicas: 59.731,66 €

Subcontratacións: estimada dun 10%

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural