Encomenda da Consellería do Medio Rural a Seaga

Obxecto:

servizo de elaboración do mapa de combustibles forestais para os concellos costeiros de Galicia nos anos 2021 e 2022.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Seaga

Data da sinatura: 15/07/21

Presuposto: 144.894,23 €

Duración: 6 meses desde a data da sinatura da acta de inicio

Obrigas económicas: 144.894,23 €

Subcontratacións: non están previstas.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.