Encomenda da Consellería do Medio Rural a Seaga

Obxecto:

xestión de biomasa vexetal de predios de masa común das zonas de concentración parcelaria da provincia de Pontevedra.

Entidade encomendante: Consellería do Medio Rural

Entidade encomendada: Seaga

Data da sinatura: 14/07/21

Presuposto: 13.304,72 €

Duración: 4 meses

Obrigas económicas: 13.304,72 €

Subcontratacións: non están previstas.

Ligazón ao DOG

Consellería do Medio Rural | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.