Encomenda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Tragsatec

Obxecto:

traballos de asistencia técnica para apoio na verificación de proxectos subvencionables a través da medida Leader, ano 2021

Entidade encomendante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Entidade encomendada: Tragsatec

Data da sinatura: 13/07/21

Presuposto: 40.426,11 €

Duración: 13/10/2021

Obrigas económicas: 40.426,11 €

Subcontratacións: non previstas

Consellería do Medio Rural; Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe