Encomenda da Consellería do Mar á Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Obxecto:

a execución dos traballos para a reinstalación na ría de Ferrol dos moluscos bivalvos procedentes de zonas de produción declaradas como clase C no litoral norte da Comunidade Autónoma de Galicia.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 04/12/20

Presuposto: 1.081.969,28 €

Duración: do 1/1/21 ao 30/06/22.

Obrigas económicas: 1.081.969,28 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)