Encomenda da Consellería do Mar á Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Obxecto:

a realización dos traballos relativos ao proxecto de conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sostibles para o período 2021-2022.   

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar

Entidade encomendada: Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 04/12/20

Presuposto: 1.619.772,17 €

Duración: do 1/1/21 ao 31/12/22.

Obrigas económicas: 1.619.772,17 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)