Encomenda da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec)

Obxecto:

a encomenda comprende os traballos para a realización dun informe de comparación de modelos de circulación co clima marítimo actual.

Entidade encomendante: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Entidade encomendada: Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec)

Data da sinatura: 10/09/20

Presuposto: 14.853,85 €

Duración: o período de execución comeza o día seguinte ao da súa sinatura, sendo o prazo máximo o 30 de outubro de 2020.

Obrigas económicas: 14.853,85 €

Ligazón ao DOG

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda