Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Obxecto:

a xestión da formación dos e das profesionais do Servizo Galego de Saúde derivada da organización da actividade formativa “Medicina personalizada en psiquiatría”.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)

Data da sinatura: 14/08/20

Duración: ata o 31/12/2020.

Obrigas económicas: as actividades efectuaranse con cargo aos fondos transferidos polo Servizo Galego de Saúde a ACIS, e ascende a 1.500 €.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Sanidade; Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde