Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

a xestión das actuacións para a execución das obras de construción do novo Centro Integral de Saúde de Lalín.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 01/07/20

Duración: desde o día seguinte á sinatura da encomenda, ata a data de finalización do prazo de garantía das obras.

Obrigas económicas: as actividades efectuaranse a título gratuíto, sen que exista retribución ou tarifa.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas