Encomenda de xestión da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

a supervisión do Proxecto modificado de construción das obras de reparación en varias estacións de autobuses de Lugo. Clave LU.18.001. A elaboración dun informe técnico co fin de verificar que se tiveron en conta as disposicións xerais de carácter legal ou regulamentario, así como a normativa técnica, que resulten de aplicación para o proxecto. Os devanditos documentos serán emitidos por persoal técnico cualificado da AXI.

Entidade encomendante: Consellería de Infraestructuras e Mobilidade

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 06/05/20

Duración: a data límite é o 31 de decembro de 2020.

Ligazón ao DOG

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Secretaría Xeral Técnica | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas