Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

a posta a disposición dos espazos precisos e os traballos de apoio para a organización das probas selectivas correspondentes a diversas categorías de persoal estatutario.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 07/02/20

Presuposto: 276.007,06 €

Duración: 8, 9 e 29 de febreiro, e 1 de marzo de 2020.

Obrigas económicas: si.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)