Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Obxecto:

prorrogar a vixencia do encargo para a execución dos traballos descritos no prego de prescricións técnicas do expediente relativo á demolición do antigo Hospital Xeral de Lugo.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Data da sinatura: 25/09/19

Duración: ata o 18 de novembro de 2019.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde