Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Obxecto:

a execución dos traballos descritos no proxecto de derruba de dous edificios no Barrio da Residencia (Lugo), que se anexa á resolución da encomenda.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Data da sinatura: 02/10/19

Presuposto: orzamento de execución material: 278.001,99 €; taxas de licencia municipal: 11.120,08 €; dirección facultativa e coordinación de seguridade e saúde: 12.705,00 €.

Duración: tres meses, a contar dende a sinatura da acta de reformulación.

Obrigas económicas: para a realización dos traballos o Servizo Galego de Saúde destinará, como máximo, a cantidade de 301.827,07 € con cargo aos orzamentos xerais de 2019.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde