Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

a xestión das actuacións para a execución das obras de asfaltado de viarios nos hospitais do Servizo Galego de Saúde.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 19/08/19

Duración: desde o día seguinte á sinatura da encomenda ata a data de finalización do prazo de garantía das obras.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas