Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Obxecto:

encomendar á ACIS a xestión da formación en xestión e uso de gases do Servizo Galego de Saúde, a cal deriva da contratación centralizada de gases medicinais. ACIS asume a xestión da asistencia do alumnado proposto para cada actividade e tamén a programación, planificación e xestión das actividades formativas que propoña o Servizo Galego de Saúde.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Data da sinatura: 01/07/19

Presuposto: -

Duración: ata o 31/12/2019

Obrigas económicas: a realización das actividades efectuarase con cargo aos fondos transferidos polo Servizo Galego de Saúde a ACIS e ascende a 101.547,70€

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Sanidade; Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde