Encomenda da Consellería de Sanidade á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Obxecto:

a xestión de dúas actividades de formación dos/as profesionais do sistema público de saúde de Galicia propostas polo Comité de Ética da Investigación con Medicamentos (CEIm-G) de Galicia.

Entidade encomendante: Consellería de Sanidade

Entidade encomendada: Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Data da sinatura: 03/05/19

Presuposto: 5.679 € (actividades de formación)

Duración: dende o día seguinte á súa sinatura ata o 31/12/2019.

Obrigas económicas: transferencia a ACIS.

Ligazón ao DOG

Consellería de Sanidade | Consellería de Sanidade; Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde