Encomenda da Consellería de Facenda á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

a Fundación Semana Verde de Galicia pon á disposición da Dirección Xeral da Función Pública os espazos precisos e préstalle os traballos de apoio necesarios (vixilancia, limpeza, uso de megafonía...) para realizar as probas correspondentes a diversos procesos selectivos de persoal da Administración autonómica.

Entidade encomendante: Consellería de Facenda

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 09/04/19

Presuposto: 221.108,60 €

Duración: 13 e 14 de abril e 7 de maio de 2019.

Ligazón ao DOG

Consellería de Facenda | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)