Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

xestión das actuacións para acometer a execución das obras de fresado e reposición de vías no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 02/04/19

Duración: dende o día seguinte ao da sinatura da encomenda ata a data de finalización do prazo de garantía das obras.

Obrigas económicas: a realización das actividades efectuarase a título gratuíto, sen que exista retribución ou tarifa.

Ligazón ao DOG

Departamento: Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde