Encomenda da Consellería do Mar a Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Obxecto:

traballos de apoio técnico para o estudo das necesidades de formación e actualización dentro da área profesional de pesca e navegación.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar

Entidade encomendada: Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data da sinatura: 01/04/19

Presuposto: 39.486,76 €

Duración: do 01/04/19 ao 30/07/19.

Obrigas económicas: 39.486,76 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica