Encomenda da Consellería de Economía, Emprego e Industria á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

posta a disposición dos espazos precisos e traballos de apoio para a realización da 13ª convocatoria das probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación profesional.

Entidade encomendante: Consellería de Economía, Emprego e Industria

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 29/03/19

Presuposto: 39.990,60 €

Duración: do 21 ao 31 de maio de 2019.

Obrigas económicas: 39.990,60 €

Ligazón ao DOG

Departamento: Consellería de Economía, Emprego e Industria