Encomenda da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural á Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Obxecto:

executar o servizo técnico cualificado para a análise e o informe das intervencións que se pretenden realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento.

Entidade encomendante: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Entidade encomendada: Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data da sinatura: 28/02/19

Presuposto: 148.264,87 €

Duración: 4 meses. Comezo da encomenda: 1 de marzo de 2019.

Ligazón ao DOG

Departamento: Consellería de Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural