Encomenda da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar á Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar)

Obxecto:

prestación do servizo de reforzo do Centro Nacional de Información e Investigación Mariña de Namibia (NatMIRC).

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar

Entidade encomendada: Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar)

Data da sinatura: 08/03/19

Presuposto: 99.999,98 €

Duración: do 08/03/19 ao 30/12/19.

Ligazón ao DOG

Departamento: Consellería do Mar - Secretaría Xeral Técnica