Encomenda da Consellería de Política Social ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

Obxecto:

modificación e prórroga, polo prazo dun ano, da encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia desta consellería, consistente no deseño de rutas e traslado dos usuarios designados pola Consellería de Política Social aos seguintes centros públicos: Centro Ocupacional do Saiar, Centro de día da Volta do Castro, Centro de día das Gándaras, Centro de persoas con discapacidade psíquica de Redondela, Centro de persoas con discapacidade psíquica de Sarria, Centro de atención a persoas con discapacidade da Coruña e Centro de día de Burela, para o desenvolvemento das actividades propias do centro.

Entidade encomendante: Consellería de Política Social

Entidade encomendada: Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

Data da sinatura: 30/01/18

Presuposto: 443.283 €

Duración: do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2019.

Ligazón ao DOG

Consellería de Política Social | Consellería de Política Social; Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar