Encomenda da Axencia Galega de Servizos Sociais a Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Obxecto:

obra de rehabilitación de infraestruturas de educación infantil no marco do programa operativo Feder 2014-2020 (obxectivo temático 10).

Entidade encomendante: Axencia Galega de Servizos Sociais

Entidade encomendada: Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Data da sinatura: 21/05/18

Presuposto: 1.096.582,75 € (IVE incluído)

Duración: 6 meses

Ligazón ao DOG

Consellería de Política Social; Axencia Galega de Servizos Sociais