Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

encargar á Axencia Galega de Infraestruturas a xestión das actuacións para a execución das obras de construción do novo Centro de Saúde de Bouzas, estando a dirección da obra contratada polo Servizo Galego de Saúde.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 14/02/19

Duración: desde o día seguinte á sinatura da encomenda ata a data de finalización do prazo de garantía das obras.

Obrigas económicas: as actividades efectuaranse a título gratuíto, sen que exista retribución ou tarifa.

Ligazón ao DOG

Departamento: Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde