Encomenda da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Obxecto:

a execución do servizo técnico cualificado para a análise e informe das intervencións que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento.

Entidade encomendante: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Entidade encomendada: Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data da sinatura: 18/06/18

Presuposto: 261.773,82 €

Duración: 6 meses

Subcontratacións: adxudicatarios e procedemento seguido para a adxudicación e importe da mesma.

Ligazón ao DOG

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural