Encomenda de diversas consellerías á Consellería de Sanidade

Obxecto:

acordo de encomenda de xestión de diversas consellerías a prol da Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal na Comunidade Autónoma de Galicia.

Entidade encomendante: diversas consellerías da Xunta de Galicia

Entidade encomendada: Consellería de Sanidade

Data da sinatura: 22/03/18

Duración: 2018-2021

Ligazón ao DOG

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Modificacións da encomenda


Obxecto da modificación :

estender o ámbito subxectivo do acordo de encomenda de xestión de diversas consellerías a prol da Consellería de Sanidade, subscrito o 22 de marzo de 2018, mediante a incorporación das consellerías de Facenda e de Economía, Emprego e Industria.

Data da sinatura: 08/11/18

Duración: 2018-2021

Ligazón ao DOG

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria