Encomenda da Consellería de Facenda coa Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

a Fundación Semana Verde de Galicia pon a disposición da Dirección Xeral da Función Pública o pavillón número 2 e outros espazos do recinto feiral e infraestruturas como o aparcadoiro e outras prestacións accesorias (vixilancia, limpeza, uso de megafonía…) para realizar a proba correspondente ao primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de veterinarios.

Entidade encomendante: Consellería de Facenda

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 18/05/18

Presuposto: 22.460,60 €

Duración: 20 de maio de 2018

Obrigas económicas: -

Subcontratacións: -

Ligazón ao DOG

Consellería de Facenda | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)