Encomenda da Consellería de Facenda coa Empresa pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Obxecto:

limpeza dunha parcela de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, situada no concello de Valdoviño, e corte de todas as árbores existentes no inmoble, traslado e venda da madeira.

Entidade encomendante: Consellería de Facenda

Entidade encomendada: Empresa pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data da sinatura: 20/07/17

Presuposto: 5.788,02 €

Duración: a executar no ano 2017

Obrigas económicas: -

Subcontratacións: -

Ligazón ao DOG

Consellería de Facenda | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga)